FOTONIT® N100AGX on valokatalyyttinen kolloidi, jota voidaan käyttää tehokkaiden antimikrobisten pinnoitteiden luomiseen. Valokatalyysi perustuu vuorovaikutukseen näkyvän valon ja puolijohteiden välillä. FOTONIT®-teknologiassa vuorovaikutusta tehostetaan nk. plasmonisella resonanssilla, joka perustuu nanopartikkelien pinnalle kasvatettuihin optisiin antenneihin, jotka keräävät valoa laajemmalla spektrillä kuin muut fotokatalyyttiset pinnoitteet. Antennien materiaali myös vaimentaa nk. elektroni-aukkoparien rekombinaatiota, mikä tekee reaktiosta entistä tehokkaamman.

Katalyysipinnoitus toimii siten, että materiaali absorboi fotonin energiaa ja muodostaa elektroni-aukkoparin. Elektroni-aukkopari käynnistää kemiallisen reaktiosarjan, missä ilmassa olevasta hapesta ja vesihöyrystä muodostuu reaktiivisia happiyhdisteitä (ROS). Reaktiiviset happiyhdisteet hapettavat tehokkaasti kaikkea orgaanista muuttaen ne hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Mikrobeille ei voi käytännössä muodostua valokatalyyttiselle menetelmälle resistenssiä, sillä ilmiö perustuu mikrobien rakennemateriaalien hapettamiseen ja tuhoutumiseen.