Tutkimukset

FOTONIT® N100AGX on valokatalyyttinen kolloidi, jota voidaan käyttää tehokkaiden antimikrobisten pinnoitteiden luomiseen. Valokatalyysi perustuu vuorovaikutukseen näkyvän valon ja puolijohteiden välillä. FOTONIT®-teknologiassa vuorovaikutusta tehostetaan nk. plasmonisella resonanssilla, joka perustuu nanopartikkelien pinnalle kasvatettuihin optisiin antenneihin, jotka keräävät valoa laajemmalla spektrillä kuin muut fotokatalyyttiset pinnoitteet. Antennien materiaali myös vaimentaa nk. elektroni-aukkoparien rekombinaatiota, mikä tekee reaktiosta entistä tehokkaamman.

Mikrobeille ei voi käytännössä muodostua valokatalyyttiselle menetelmälle resistenssiä, sillä ilmiö perustuu mikrobien rakennemateriaalien hapettamiseen ja tuhoutumiseen. Seuraavat tutkimukset osoituksena.

FOTONIT® – Tutkittu toimivan

ISO 22196:2011 Pseudomonas aeruginosa

ISO 22196:2011 Klebsiella pneumoniae ATCC

ISO 22196, ISO/IEC 17025 Escherichia coli

ISO 22196, ISO/IEC 17025 Staphylococcus aureus

EN 14476:2019 Ganstroenteris Virus of Swine

EN 14476:2019 Vaccinia Virus (Coronae family)

Katalyysipinnoitus toimii siten, että materiaali absorboi fotonin energiaa ja muodostaa elektroni-aukkoparin. Elektroni-aukkopari käynnistää kemiallisen reaktiosarjan, missä ilmassa olevasta hapesta ja vesihöyrystä muodostuu reaktiivisia happiyhdisteitä (ROS). Reaktiiviset happiyhdisteet hapettavat tehokkaasti kaikkea orgaanista muuttaen ne hiilidioksidiksi ja vedeksi.