Nanoksin julkisivupinnoitukset pitävät Kauppakeskus Redin julkisivut siistinä

Nanoksin palveluvalikoimaan kuuluu kattavat, tehokkaat ja pitkäikäiset julkisivujen suojapinnoitukset. Julkisivupinnoitus muodostaa suojan, joka estää graffiteja ja muita töhryjä tarttumasta rakennusten pinnoille. Suojauksen myötä graffitit ja lika on helppo poistaa käsitellyiltä pinnoilta. 

Kauppakeskus Redin julkisivut haluttiin suojata jo rakennusvaiheessa, ennen kauppakeskuksen avaamista, jotta pinnat säilyvät alusta alkaen siistinä ja helposti puhdistettavina. Pinnoille valittiin Nanoksin ratkaisu erityisesti sen huomaamattomuuden vuoksi – julkisivupinnoitus tarjoaa värittömän ja huomaamattoman suojan, joka ei muuta pintoja tai niiden ilmettä. 

Ennaltaehkäisy tulee helpommaksi ja edullisemmaksi

Kauppakeskus Redin asiantuntijat tiesivät, että suojaamattomien julkisivujen puhdistaminen töhryistä olisi haastavaa ja kallista. He halusivat välttää tilanteen, jossa pinnat tarvitsisivat mittavaa puhdistuskäsittelyä suojaamattomuuden vuoksi.

Kauppakeskuksen julkisivut ovat suhteellisen huokoista materiaalia, johon töhryt tarttuisivat helposti, ellei niitä olisi käsitelty suojapinnoituksella. Erityisesti karheat pinnat ja teräspinnat ovat hankalia puhdistettavuuden kannalta, mikäli niillä ei ole suojaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat auttaneet estämään vahingot, jotka voisivat tulla muuten kalliiksi.

Vaivaton asennus ja avaimet käteen -palvelu

Pinnoituksen asennus sujui vaivattomasti, eikä se vaatinut kauppakeskukselta erityisiä järjestelyjä. Nanoksi varmistaa suojattavan pinnan puhtauden ennen pinnoitteen levitystä ja tekee tarvittavat pohjatyöt. Koko puhdistus- ja pinnoitustyö tarjotaan avaimet käteen -palveluna.

Graffitien poisto helpottuu huomattavasti

Graffiteja ja muita töhryjä on jouduttu poistamaan kauppakeskuksen julkisivuista kerran tai pari vuodessa. Erilaisia töhryjä on ollut useita satoja.

Suoja ehkäisee graffitien poistosta jäävien ns. varjojälkien näkymistä verrattuna suojaamattomaan pintaan. Kulunut suoja voidaan tarpeen tullen huoltokäsitellä paikallisesti tai uusia kokonaan. 

Pintojen suojaamisella on ollut merkittävä vaikutus sekä puhdistettavuuteen että puhdistuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Suojaamisen myötä töhryjen poistaminen on suojaamattomaan pintaan verrattuna nopeampaa ja kohtuuhintaista. Jälkien poistaminen pinnoitetuilta pinnoilta on sujunut hyvin ja graffitit ovat lähteneet vaivattomasti. 

Julkisivut pysyvät näin siistinä ja edustavassa kunnossa. Pintojen puhdistettavuus helpottuu kaiken lian osalta, ja jopa rankkavesisade voi auttaa omalta osaltaan pitämään pinnat puhtaana.

Kauppakeskus Redissä on tarkoitus jatkaa graffitisuojapinnoitteiden käyttöä myös tulevaisuudessa.