Halvan tehtaalla turvauduttiin Fotonit®-teknologiaan sairauspoissaolojen minimoimiseksi

Kaikkia töitä ei ole mahdollista tehdä etänä, esimerkiksi tuotannon linjojen ohjausta. Halvan tehtaalla haluttiin suojata työntekijöiden terveyttä ja minimoida sairauspoissaolojen määrä, minkä vuoksi tilat käsiteltiin laajasti itsedesinfioituvalla Fotonit®-valokatalyysipinnoituksella.

Flunssakausi pyörii vuodesta toiseen ja haluamme minimoida poissaolot, sillä näitä töitä ei voi tehdä etänä, kertoo Halvan toimitusjohtaja Jean Karavokyros. Tutustuimme kattavasti palveluun ennen tilausta ja teimme tarkkaa taustatyötä. Luotettavat tutkimustulokset ja vakuuttava henkilöstö vahvistivat päätöksen ottaa Nanoksin käsittely tiloihin, Karavokyros jatkaa.

Käsittelyn suurin etu on se, että työntekijät pääsevät töihin

Hygienia on luonnollisesti kriittinen tekijä elintarvikealalla. Fotonit®-pinnoitus tuo helpotusta hygienian ylläpitoon, sillä se saa pinnat desinfioitumaan itsestään, ja pitää ne hygieenisenä myös pyyhintäkertojen ja siivousten välissä. Se on kustannustehokas ja turvallinen tapa huolehtia terveysturvallisuudesta. Pinnoituksen myötä kosketuspintojen turvallisuus ei ole riippuvaista muuttuvista tekijöistä kuten siivouksen tarkkuudesta, tiheydestä tai pintojen ja tilojen vaativuudesta. 

Pinnoituksen toimivuutta on valvottu tarkasti käsittelyn jälkeen. Halva on tehnyt myös itse tarkistusmittauksia ja havainnut pintojen viruskannan huomattavan putoamisen. Tuloksia on seurattu ja ne ovat olleet erittäin hyviä. 

– Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä palveluun, kertoo Jean Karavokyros.

Nanoksi varmistaa Fotonit®-valokatalyysipinnoituksen toimivuuden erilaisilla pintahygieniaa mittaavilla menetelmillä yhdessä akkreditoitujen laboratorioiden ja yliopistojen kanssa. Suomessa terveydenhuolto käyttää yleisesti ATP-mittausta, jota mekin käytämme todentamaan pintahygieniaa. ATP-mittaukset kertovat orgaanisen lian määrästä pinnalla.

Laske paljonko organisaationne voisi säästää sairauspoissaolokuluissa

Tutkimukset ovat osoittaneet pintahygienian parantumisen vähentävän infektioista aiheutuvia sairaspoissaoloja jopa yli 50 %. Sen lisäksi sairauspoissaolojaksot ovat lyhentyneet. Laskurillamme selvität helposti, mitä Fotonit®-valokatalyysipinnoitus teidän tiloissanne maksaisi, ja millaisia säästöjä voisitte sairauspoissaoloissa saada.