Sairauspoissaolojen minimoinniksi turvauduttiin Fotonit® teknologiaan – Nanoksi & Halva

Kaikkia töitä ei ole mahdollista tehdä etänä, esimerkiksi tuotannon linjojen ohjausta. Halvan tehtaalla haluttiin suojata työntekijöiden terveyttä ja minimoida sairauspoissaolojen määrä, jonka vuoksi tilat käsiteltiin laajasti antimikrobisella Fotonit® käsittelyllä.

Flunssakausi pyörii vuodesta toiseen ja haluamme minimoida poissaolot, sillä näitä töitä ei voi tehdä etänä, kertoo Halvan toimitusjohtaja Jean Karavokyros

Tutustuimme kattavasti palveluun ennen tilausta ja teimme tarkkaa taustatyötä. Luotettavat tutkimustulokset ja vakuuttava henkilöstö vahvistivat päätöstä ottaa Nanoksin käsittely tiloihin, jatkaa Karavokyros.

Käsittelyn suurin etu on se, että työntekijät pääsevät töihin

Hygienian kanssa saa olla tarkkana elintarvikealalla. Fotonit® käsittely varmistaa tilojen hygieenisyyden toimintavarmalla keinolla. Fotonit® on kustannustehokas ja toimintavarma eikä kosketuspintojen turvallisuus ole riippuvainen muuttuvista tekijöistä kuten siivouksen tarkkuudesta, tiheydestä tai pintojen ja tilojen vaativuudesta. 

Käsittelyn toimivuutta on valvottu tarkasti. Pintojen viruskannan alhainen määrä omissa tarkistusmittauksissa jopa yllätti Halvan henkilöstön. Tuloksia on seurattu ja ne ovat olleet erittäin hyviä. 

“Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä palveluun” – Jean Karavokyros

Nanoksi varmistaa Fotonit®-valokatalyysipinnoituksen toimivuuden erilaisilla pintahygieniaa mittaavilla menetelmillä yhdessä akkreditoitujen laboratorioiden ja yliopistojen kanssa. Suomessa terveydenhuolto käyttää yleisesti ATP-mittausta, jota mekin käytämme todentamaan pintahygieniaa. ATP-mittaukset kertovat orgaanisen lian määrästä pinnalla.