Otimme käyttöön mikrobien leviämistä hillitsevän Fotonit®-pinnoituksen – M/S Viking Glory

Suomalaiset ovat ahkeria uusien innovaatioiden kehittäjiä. Maailma muuttuu luonnollisesti, mutta ajoittain suuremman muutoksen laukaisee jokin normaalista poikkeava. Niin yksilöt, yhteisöt kuin yrityksetkin ovat joutuneet keksimään tai etsimään ratkaisuja, jotka auttavat sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. 

Yksi uusi suomalainen innovaatio on Nanoksin kehittämä Fotonit®-valokatalyysipinnoitus, joka tuhoaa pinnoilta ja ympäröivästä ilmasta tehokkaasti erilaisia taudinaiheuttajia sekä epäpuhtauksia. Kiinnostus tuotetta kohtaan kasvaa koko ajan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Viking Glory

Viking Line kehittää toimintatapoja, joilla se voi auttaa asiakkaitaan matkustusympäristön turvaamisessa kausitautien, epidemioiden ja pandemioiden keskellä. Viking Line on asennuttanut M/S Viking Gloryn julkisiin tiloihin itsedesinfioivan Fotonit®-valokatalyysipinnoituksen, joka aktivoituu valon vaikutuksesta ja tuhoaa tehokkaasti pinnoilta ja ympäröivästä ilmasta taudinaiheuttajia, epäpuhtauksia ja muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Pinnoituksen tehokkuus on todistettu riippumattomien laboratorioiden toimesta. Fotonit®-pinnoitus kestää hyvin kulutusta ja jopa 12 kuukautta ennen kuin uusintakäsittely on tarpeen. Fotonit®-pinnoitus tuo lisäsuojaa etenkin tiloihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Lisäksi se on myös tehokkaampi ja turvallisempi vaihtoehto kuin perinteinen, koviin kemikaaleihin perustuva perinteinen desinfiointi. Menetelmä myös vähentää siisteydestä ja hygieniasta vastaavien henkilöiden työkuormitusta. Fotonit® voitti vuonna 2021 kansainvälisen Aviation X Lab Accelerate -kilpailun. Suomalaistuotteen erotti kilpailijoista teknologian tehokkuus, pitkäaikaisuus ja monimuotoisuus.

Nanoksi ja Viking Line ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kaikkien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Fotonit®-pinnoitus on näkymätön ja hajuton suoja, joka edistää ihmisten terveysturvallisuutta myrkyttömästi ja ympäristöystävällisesti.

SDG

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

SDG

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

SDG

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

SDG

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteinen toimintasuunnitelma ilmastoon, ympäristöön, talouteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvien maailmanlaajuisten haasteiden torjumiseksi. Ohjelman 17 päätavoitetta koskevat maailman kaikkia maita, niin rikkaita kuin köyhiäkin. Viranomasten, yritysten ja yhteisöjen on yhdessä pyrittävä luomaan kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi maailma vuoteen 2030 mennessä. 

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

Viking Line