Noudatamme kaikkia Euroopan Unionin sekä Kemikaaliviraston määräyksiä ja sääntöjä. Kemikaalivirasto valvoo myös nanopartikkeleita. Tuotteessamme olevat nanopartikkelit eivät ole reguloituja ja niitä käytetään yleisesti muun muassa elintarvikkeissa, kosmetiikassa sekä maaleissa.

Suomessa on voimassa sekä EU:n kemikaalilainsäädäntö (mm. REACH-, CLP-ja biosidiasetukset) että kansallinen kemikaalilaki. Me noudatamme kaikkia näitä kemikaalilainsäädännön mukaisia määräyksiä.

Plasmonics Oy:n tuottama titaanidioksidiin (TiO2) perustuva valokatalyyttinen nanopinnoite (FOTONIT® N100AGX) on kolmannen osapuolen arvion mukaisesti Euroopan Unionin REACH-asetuksen (EY) N: o 1907/2006 ja sen vaatimusten mukainen (REACH Compliance). 

Nanoteknologialla tarkoitetaan yleisesti materiaaleja, rakenteita ja funktionaalisia toimintoja, jotka ovat kooltaan alle sata nanometriä. Nanometri on millimetrin miljoonasosa, joten nanokappaleiden koko on kymmenestuhannesosan luokkaa ihmisen hiuksen paksuudesta. Nanopartikkeleita hyödyntämällä voidaan parantaa muun muassa materiaalien ominaisuuksia paremman kestävyyden ja puhdistettavuuden saavuttamiseksi. Nanomateriaaleja käytetään laajalti muun muassa teknologia- ja energiateollisuudessa, lääketieteessä, elintarvikkeissa ja kosmetiikassa.