Sertifikaadid

Me täidame kõiki Euroopa Liidu ja Kemikaaliagentuuri määrusi ja eeskirju. Kemikaaliagentuur teostab ka järelevalvet nanoosakeste üle. Meie tootes sisalduvad nanoosakesed ei ole reguleeritud ja neid kasutatakse laialdaselt toiduainetööstuses, kosmeetikas ja värvides. Lisaks on teostatud testid, mille kohaselt ei ole pinnal pärast kattekihi peale kandmist lahtisi nanoosakesi, isegi mitte pinna kraapimisel. Pärast kattekihi peale kandmist on pinnad puudutamiseks ja kasutamiseks ohutud.

Soomes kehtivad Euroopa Liidu kemikaale puudutavad õigusaktid (nt REACH/CLP ja biotsiidide direktiivid) ja riiklikud kemikaaliseadused. Me täidame kõiki kemikaale puudutavate õigusaktide eeskirju.

Plasmonics Oy poolt toodetud titaandioksiidist (TiO2) fotokatalüütiline nanokattekiht (FOTONIT® N100AGX) vastab kolmanda poole hinnangul Euroopa Liidu REACHi direktiivile (EÜ) nr 1907/2006 ja selle nõuetele (vastavus REACHile).