Certifikat

Vi följer alla EU:s och kemikaliemyndighetens föreskrifter och regler. Kemikaliemyndigheten övervakar också nanopartiklar. Nanopartiklarna i vår produkt är inte reglerade, och de används ofta i livsmedelsindustrin, i kosmetika och färger. Dessutom finns det tester på att det inte finns några lösa nanopartiklar kvar på ytorna efter att beläggningen har applicerats – inte ens om ytan skrapas. Efter beläggning är ytorna säkra att vidröra och använda.

EU:s kemikalielagstiftning (inkl. REACH/CLP och biociddirektiven) och den nationella kemikalielagen gäller i Finland. Vi följer alla regler i kemikalielagstiftningen.

Enligt en tredjepartsbedömning är Plasmonics Oy:s fotokatalytiska nanobeläggning som baseras på titandioxid (TiO2) (FOTONIT® N100AGX) i överensstämmelse med EU:s REACH-förordning (EG) nr 1907/2006 och dess krav (REACH-överensstämmelse).