Sairauspoissaolot romahtivat Fotonit® teknologian myötä

Turvallisuus ja tunne siitä ovat keskeisimpiä arvoja Tivoli Sariolan ympäristössä, ja siksi tivolissa on hyödynnetty laajamittaisesti antimikrobista Fotonit® teknologiaa jo vuodesta 2020. 

Fotonit® on korkean teknologian hygieniaratkaisu, jolla pidetään kestävästi huolta ihmisistä ja pintojen hygieniasta. Pintakäsittely, joka saa pinnat desinfioitumaan itsestään estää tartuntatautien leviämisen tiloissa. Kosketuspintojen turvallisuus ei ole siten riippuvaista muuttuvista tekijöistä kuten siivouksen tarkkuudesta, tiheydestä tai pintojen ja tilojen vaativuudesta. Käsittelyllä haluttiin suojata asiakkaiden ja henkilöstön terveyttä ja minimoida tartuntojen leviämistä. Fotonit® käsittelyä hyödynnettiin sekä yleisissä tiloissa kuten laitteissa ja asiakastiloissa kuin myös henkilöstön sosiaali- ja työtiloissa.

Toimitusjohtaja Ville Sariola kertoo sairauspoissaolojen määrän romahtaneen henkilöstön keskuudessa hygieniatoimenpiteiden myötä. ”Määrällinen muutos oli valtava, sairauspoissaolot tippuivat edellisistä vuosista merkittävästi. Yhteisessä käytössä olevissa sosiaalitiloissa taudit levisivät aikaisemmin hyvinkin helposti”, Sariola avaa.

Nanoksin käsittelyn jälkeiset sairauspoissaolot ovat yhden käden sormilla laskettavissa, kun taas aikaisempina kesinä taudit levisivät huomattavasti nopeammin. Hygienia parani kokonaisvaltaisesti. Nanoksin käsittely auttoi selkeästi, sillä käsittelyn jälkeen emme ole kärsineet pitkistä tai laajoista sairauspoissaolojaksoista, Tivolin toimitusjohtaja jatkaa.

Terveysturvallisuuden eteen tehtiin laajoja ja monipuolisia toimenpiteitä. Poikkeusaika oli todella haastava ja epävarmuus oli jatkuvasti läsnä. Oli tärkeää tehdä kaikki mahdollinen turvallisen aukaisemisen suhteen. Laitekapasiteetti oli pienempi, turvatoimenpiteet laajat ja käsittelyn lisäksi rajoitettiin esimerkiksi laitekohtaista käyttöä. 

“Nanoksin ratkaisu oli tärkeä osa kokonaisuutta, olemme saaneet palvelusta juuri sen hyödyn mitä kaipasimme. Ehdottomasti rahan arvoinen investointi”, iloitsee Sariola

Laske paljonko organisaationne voisi säästää sairauspoissaolokuluissa

Tutkimukset ovat osoittaneet pintahygienian parantumisen vähentävän infektioista aiheutuvia sairaspoissaoloja jopa yli 50 %. Sen lisäksi sairauspoissaolojaksot ovat lyhentyneet. Laskurillamme selvität helposti, mitä Fotonit®-valokatalyysipinnoitus teidän tiloissanne maksaisi, ja millaisia säästöjä voisitte sairauspoissaoloissa saada.