Fotonit® Air teki ympäristöstä terveellisemmän työntekijöille ja asiakkaille

Kymsoten Keltakankaan terveysaseman hammashoitola​n tiloissa havaittiin VOC-arvojen nousevan toiminnan aikana. Maksimiarvot mittauksissa olivat noin 60 000 yksikköä. Vertaukseksi, tavanomaisessa puhtaassa toimistoympäristö VOC-pitoisuus on noin 2000–5000. VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet (volatile organic compound) ovat merkittävä sisäilmaongelmien aiheuttaja. 

Kymsotessa on periaatteena, että sisäilmahaasteet pyritään ratkaisemaan selvittämällä tilojen kunto ja olosuhteet, oli kyse vuokrakiinteistöstä tai omasta. Kymsotelle esiteltiin Fotonit®-pinnoitetta hygienia mielessä ja esiin nousivat VOC asiat, joista Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäilma-asiantuntija Antti Ahola kiinnostui. He päätyivät tilaamaan Nanoksilta Fotonit®-valokatalyysipinnoitteeseen perustuvan Fotonit® Air -sisäilmakäsittelyn ongelman ratkaisemiseksi. 

Kun Fotonit®-pinnoituksella halutaan vaikuttaa sisäilmaan, pinnoitus asennetaan tilojen seiniin ja kattoon, jolloin ilman liikkuessa ja koskettaessa käsiteltyjä pintoja, siitä poistuu orgaanisia yhdisteitä. Valokatalyysipinnoitus reagoi näkyvän valon kanssa ja tuhoaa tehokkaasti VOC-yhdisteitä. Käsiteltyjen seinien ja katon kautta kiertävä ilma tuntuu merkittävästi puhtaammalta.

Fotonit® Air auttoi ratkaisemaan sisäilmaongelman

Pinnoitus asennettiin hammashuollon vastaanottohuoneisiin, kaikille pinnoille lattioita lukuun ottamatta. Fotonit® Air puri sisäilmaongelmaan ja Keltakankaan hammashoitolan tilojen VOC-pitoisuus romahti. Kiinteistössä ei tehty muita muutoksia esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyen sisäilman parantamiseksi. Sisäilman kattava seuranta jatkuu edelleen mm. käsiteltyjen tilojen mittauksilla ja käyttäjäkyselyiden seurannalla. Arvot ovat tippuneet pinnoituksen myötä tavanomaisen, terveellisen toimistoympäristön tasolle.

Keltakankaan terveysaseman hammashoitolan mittaukset syksyltä 2022.

– Jos VOC:eille altistumista voidaan vähentää jollain konstilla, niin sitä konstia on varmasti syytä hyödyntää. Käsittelyn myötä ympäristö on terveellisempi työntekijöille ja tiloissa vieraileville, joka on meille äärimmäisen tärkeää. Fotonit® Air auttoi meitä pienentämään sisäilman aiheuttamia haittoja ja parantamaan samalla hygieniaa. Käsittely lisää siten jokaisen asiakkaan ja työntekijän turvallisuutta, kertoo Ahola.

Nanoksi suosittelee Fotonit® Air käsittelyyn tutustumista kaikissa tiloissa, joissa tarvitaan apua sisäilmahaasteisiin. Fotonit®-valokatalyysipinnoitteeseen perustuva ratkaisu on turvallinen, ekologinen ja kestävä vaihtoehto ratkaisemattomiin sisäilmaongelmiin. Kattoon ja seiniin tehtävä käsittely ei altistu fyysiselle kulutukselle, vaan kestää pinnoilla vuosia.

– Fotonit® Air voisi hyvinkin olla yksi vakiintuneempikin työkalu ratkaisuksi laajempiin ongelmiin, Ahola jatkaa.