Kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisille

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta.

Nanoksi tunnistaa oman toimintansa kannalta erityisen merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 3 Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Tavoite terveellisestä elämästä sekä hyvinvoinnista liittyy kiinteästi toimintamme ytimeen. Nanoksin tehtävä on tarjota konkreettisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, mahdollistaa turvalliset kohtaamiset ja yhteisöllisyys.

Sekä fyysinen että henkinen terveys ja hyvinvointi ovat keskeisessä roolissa alati muuttuvassa maailmassa. Muun muassa työkyvyn ylläpitäminen, toimivat sosiaaliset verkostot ja usko tulevaan auttavat ihmisiä pysymään terveinä. 

Tutkimustieto lisää ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä sen suhteen miksi sairastumme, miksi taudit leviävät. Tarttuvien virusten ja bakteerien nopea leviäminen kosketuspintojen kautta on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin terveysongelmiin. Epidemiat ovat saaneet meidät ymmärtämään hyvän pintahygienian merkityksen osana tartuntatautien torjuntaa. Tänä päivänä taudit leviävät nopeammin ja laajemmin kuin koskaan. Pintojen puhdistukseen, desinfiointiin ja tautien ennaltaehkäisyyn käytetään vahvoja kemikaaleja. Tartuntaketjujen eliminointiin on löydettävä kestävämpiä ratkaisuja.

Tutkimustieto tarjoaa myös keinoja taistella näkymättömiä taudinaiheuttajia vastaan, keinoja katkaista tartuntaketjuja ja ehkäistä sairastumisia. Me toimimme terveydenhuollon tukena ja tarjoamme korkean teknologian ratkaisuja pintahygienian parantamiseksi. Siksi kehitimme valon voimalla itsedesinfioituvan pinnoitusratkaisun, FOTONIT®-valokatalyysipinnoituksen, jonka avulla teemme tiloista ihmisille turvallisempia.

Teknologian avulla estämme tartuntojen leviämistä. Kemikaalittomat, korkean teknologian hygieniaratkaisut tarjoavat pitkäkestoisen suojan ja mahdollistavat turvallisen kohtaamisen ja kosketuksen. Sairastumisten väheneminen ja terveet sosiaaliset verkostot parantavat ihmisen elämänlaatua ja lisäävät hyvinvointia.

Itsedesinfioituvat pinnat eivät edistä kestävän kehityksen periaatteita ainoastaan terveyden ja hyvinvoinnin kautta, vaan myös ympäristön, koska ne tarjoavat puhtaampia kosketuspintoja ilman kemikaaleja, hyödyntäen teknologiaa myrkkyjen sijaan. Nanoksi tekee aktiivisesti töitä näiden teemojen hyväksi. Turvaamme yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.