Kestävän kehityksen tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Maailma on kaupungistuneempi kuin koskaan ennen. Nyt jo yli puolet maailman väestöstä, noin 4 miljardia ihmistä, asuu kaupungeissa. Vuonna 2030 kaupunkilaisten määrän ennustetaan ylittävän viisi miljardia. Ennennäkemättömän kiivas kasvutahti on johtanut kaupunkien suunnittelemattomaan kasvuun. 

Nanoksi tunnistaa oman toimintansa kannalta erityisen merkittäväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 11 Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Terveyden edistämisessä keskeisiä ovat ympäristökysymykset, terveellinen elinympäristö ja kestävät kaupungit. Elinympäristö on oleellinen osa ihmisen terveyttä. Se luo puitteet fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. Elämme läheisessä kosketuksessa omien mikrobiemme, bakteerien ja virusten kanssa, mutta saamme jatkuvasti myös uusia mikrobeja muilta ihmisiltä, eläimiltä ja ympäristöstä. Osa niistä on samantekeviä, osa hyödyllisiä ja osa terveydelle hyvinkin vaarallisia. 

Terveys ja hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa elinympäristön tilaan. Ihmisen ja ympäristön välillä vallitsee hyvinvoinnin keskinäinen riippuvuussuhde, joka tukee ihmisen terveyttä ja toimintakykyä. Hyvälaatuinen ja hygieeninen elinympäristö saa ihmisen voimaan paremmin ja toimimaan tehokkaammin. Samalla ympäristö on kuitenkin merkittävä reitti, jonka kautta ihmiset altistuvat sairauksille ja vaarallisille kemikaaleille.

Kaupungistuneessa maailmassa, jossa ihmiset kohtaavat jatkuvasti uusia ihmisiä, taudit leviävät nopeammin ja laajemmin kuin koskaan. Pintojen puhdistukseen, desinfiointiin ja tautien ennaltaehkäisyyn käytetään vahvoja kemikaaleja. 

Meidän missiomme on tehdä maailmasta turvallisempi paikka elää, kestävällä tavalla. Nanoksi kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja, joilla voi auttaa asiakkaitaan turvaamaan terveyden ja minimoimaan toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Autamme asiakkaitamme ottamaan askeleen kohti kestävämpää ja turvallisempaa elämistä ja asumista. Edistyksellisillä nanopinnoitusratkaisuillamme pidetään huolta ihmisistä ja elinympäristöstämme. 

Teknologia on kustannustehokas, kestävä ja tehokas tapa huolehtia hygieniasta. Parantuneen hygienian avulla voimme auttaa luomaan turvallisempaa ja tehokkaampaa yhteiskuntaa tulevaisuutta varten. FOTONIT®-käsitellyt, itsedesinfioivat pinnat edistävät terveyttä ja hyvinvointia, sekä kestävän kehityksen periaatteita, sillä ne tarjoavat puhtaamman elinympäristön ilman kemikaaleja, myrkkyjen sijaan teknologiaa käyttäen. ​ 

SDG