FOTONIT®-beläggning skyddar de äldre

Vård- och omsorgsboenden har många ytor som kan bidra till spridningen av infektionssjukdomar och farliga mikroorganismer bland de boende. De äldre har ofta försvagad immunitet och därför är det extra viktigt att hålla ytorna rena. Genom att förbättra hygienen och vidta proaktiva åtgärder kan vi avsevärt öka säkerheten i vård- och omsorgsboenden. Våra nanobeläggningslösningar har räddat vård- och omsorgsboenden från ett årligen återkommande problem. God hygien är mycket viktiga i vård- och omsorgsboenden som betjänar de äldre.

Föreningen Viola-kotiyhdistys ry (Viola-hemmet) för vård- och omsorgsboende i Tammerfors lyckades lösa det långsiktiga problemet med årligen återkommande norovirusepidemier genom att använda våra nanobeläggningslösningar. Vård- och omsorgsboendet hade provat alla tänkbara åtgärder utan att lyckas uppnå den önskade effekten. Vår smutsresistenta beläggning användes i boendets tvättrum, medan FOTONIT®-beläggning användes på toaletterna för att eliminera virus och bakterier. Nanobeläggningar gjorde boendet säkrare för de boende och den årligen återkommande epidemin har inte inträffat sedan nanobeläggningarna började användas.

– Tack vare beläggningen har våra boendes säkerhet förbättrats och vi har inte upplevt några fler epidemier, vilket är viktigt för kundsäkerheten, säger Elina Konsala från Viola-hemmet.

Vi skyddar ytorna och du har ett bekymmer mindre.