Fotonit Air – betydligt renare luft

Inomhusluften kan kännas kvav och ge människor olika symtom. Orsaken till luftföroreningar inomhus måste identifieras. Fotonit Air är en lösning som ger dig extra tid att undersöka möjliga orsaker till dessa problem. Efter behandlingen kan du fortsätta arbeta i lokalerna medan undersökning pågår.

Bakterier, mögel- och jästsporer som sänker inomhusluftens kvalitet kan leva på väggar och andra ytor. Det är därför vi har tagit fram Fotonit Air-lösningen för inomhusluft. Den är baserad på Fotonit fotokatalytiska beläggning, vilket gör att vi kan rengöra luften effektivt och säkert. Den fotokatalytiska beläggningen reagerar med synligt ljus och förstör molekyler som orsakar obehaglig lukt i luften och på olika ytor. Efter beläggning blir inomhusluften mycket renare.

Fördelar

Fotonit Air är en fotokatalytisk beläggningslösning som används för att förbättra inomhusluftens kvalitet. Lösningen sprutas på väggar och tak, vilket gör luften som cirkulerar i rummet betydligt renare.

 • Ger extra tid för att undersöka problemen med inomhusluften. Arbetet kan återupptas i lokalerna direkt efter behandlingen.
 • Förbättrar inomhusluftens kvalitet på lång sikt i fall där problem med inomhusluften inte kan identifieras eller där det finns behov av renare inomhusluft.
 • Förstör allergener och olika luftföroreningar i inomhusluften.
 • Minskar lukt från tobaksrök och annan lukt som orsakas av t.ex. mat och djur.
 • Effekten varar i flera år.
 • En ekologisk lösning, ofarlig för människor.

Att använda Fotonit Air

Fotonit Air-lösningen för inomhusluft är lämplig för alla lokaler som har problem med inomhusluften. Lösningen är ekologisk och ofarlig för människor och djur.

 • Bostäder och fritidsboenden
 • Kontor
 • Skolor och förskolor
 • Vård- och omsorgsboenden och hälsocenter
 • Utbildningscentrum och teatrar

Tjänster

Fotonit Air-lösningen för inomhusluft är utvecklad för att förbättra inomhusluftens kvalitet. Den appliceras tillsammans med Fotonit fotokatalytiska beläggning på väggar och tak. Möbler och andra föremål behöver inte flyttas undan under beläggningsprocessen.

 • Snabb och kostnadseffektiv lösning: inga driftskostnader
 • Efter applicering kan lokalerna användas ingen efter 24 timmar
 • Osynlig och porös skyddande beläggning
 • Lämplig för olika ytmaterial
 • Vanligtvis räcker det med en enda behandling

Kontakta oss