Vilka vi är

Nanoksi strävar efter att göra världen till en säkrare plats, yta för yta. Vi har några riktiga superkrafter som hjälper oss på vägen: Finsk know-how och nanoteknik.

Läs mer

Allt började med smutsavvisande ytor

Historien om Nanoksi började 2016, när vi bestämde oss för att använda nanoteknik för att ta fram en lösning för nanobeläggning. Utvecklingsarbetet och partnerskap med olika universitet och kommersiella forskningsinstitut resulterade i vår servicelösning för smutsavvisande beläggning. Nanoksi Finland Oy grundades 2017.

Med vår metod appliceras ett tunt skikt nanobeläggning jämnt på ytan. Skiktet är knappast synligt för blotta ögat, men det ger önskad effekt. I hushåll och större lokaler skyddar vår lösning ytor både inom- och utomhus och gör dem slitstarka, smutsavvisande och lätta att rengöra.

Bara smutsavvisande var helt enkelt inte tillräckligt för oss. Vi ville ta fram en beläggningslösning som även bekämpar virus, bakterier, mögelsporer och flyktiga organiska föreningar som förekommer på olika ytor.

Och så blev det rengörande ljus

Vikten av god ythygien vid bekämpning av infektionssjukdomar är en självklarhet inom vården. Konventionell desinfektion av ytor förstör patogener endast medan desinfektionsmedlet avdunstar från ytan. Vi ville utveckla en självdesinfekterande beläggningslösning som konstant förstör mikroorganismer på ytor, även mellan rengöringsåtgärder.

Därför bestämde vi oss för att utforska potentialen för teknik för fotokatalys. I samarbete med Tammerfors universitet tog vi fram en plasmonisk beläggningslösning som fungerar extremt effektivt även vid vanlig inomhusbelysning. Hemligheten ligger i de element som läggs till titandioxidbeläggningen, så kallade harvesters. Från partnerskapet uppstod vårt dotterbolag Plasmonics Oy.

Funktionen av vår fotokatalytiska beläggning Fotonit har bekräftats i en studie utförd vid Tammerfors universitet. Studien kom till slutsatsen att fotokatalys kan förstöra 98% av influensavirus på två timmar under normala ljusförhållanden. Resultaten indikerar att tekniken kommer till stor nytta även vid bekämpning av covid-19-pandemin.

Ythygien av sjukhusstandard för alla lokaler

Pandemier och epidemier har gjort även dem som inte jobbar inom vården medvetna om spridningen av infektionssjukdomar genom kontakt med ytor. Under covid-19-krisen har behovet av hygieniska ytor och utrymmen som är säkra för människor ökat inom alla områden. Som ett resultat har efterfrågan på självdesinfekterande beläggningar ökat.

Fotonit fotokatalytiska beläggning ger alla ytor i ett utrymme ett omfattande skydd, inklusive textilier. Beläggningen förstör patogener på alla ytor och fungerar dessutom som en luftrenande lösning inomhus.

Vi erbjuder ytbeläggningstjänster från produktutveckling till installation. Som ett bevis på dess finska ursprung har vår tjänst tilldelats den finska nyckelflaggan. Vi utvidgar vår verksamhet och erbjuder våra nanobeläggningslösningar genom våra partnerföretag. Tillsammans med dem växer Nanoksi både i Finland och globalt.

Mission, vision, värderingar

Vår mission
Vi gör världen till en bättre plats, yta för yta.

Vår vision
År 2022 är vi marknadsledande i Finland inom vårt område och har en global verksamhet. Vi är en föregångare inom området och sätter standarder för andra att uppfylla.

Våra värderingar
Vår verksamhet bygger på våra etiska värderingar: tillförlitlighet, transparens, lönsamhet, pionjäranda, nöjda medarbetare och en önskan att hjälpa kunderna.

Vårt mål
Vi siktar på en marknadsledande roll nationellt och på den bredare europeiska marknaden, ett brett utbud av produkter och tjänster, marknadsexpansion för nanobeläggning, samt nöjda anställda och kunder.

Kontakta oss