Forskning

FOTONIT® N100AGX är en fotokatalytisk kolloid som används för att skapa effektiva antimikrobiella beläggningar. Fotokatalys sker mellan synligt ljus och en halvledare. Med FOTONIT®-tekniken kan denna interaktion förstärkas genom plasmonresonans som är baserad på nanoantenner på ytan av nanopartiklarna. Nanoantennerna drar till sig ljus i ett bredare spektrum än andra fotokatalytiska beläggningar. Nanoantennens material dämpar rekombinationen av elektronhålpar, vilket gör reaktionen ännu effektivare.
Mikroorganismer kan inte bli resistenta mot fotokatalytiska metoder eftersom reaktionen oxiderar och förgör mikroorganismernas struktur.

FOTONIT®  – bevisad funktion

ISO 22196:2011                                       Klebsiella pneumoniae ATCC

ISO 22196:2011                                       Pseudomonas aeruginosa

ISO 22196, ISO/IEC 17025                    Escherichia coli

ISO 22196, ISO/IEC 17025                    Staphylococcus aureus

EN 14476:2019                                        Gastroenterisvirus hos grisar

EN 14476:2019                                        Vacciniavirus (corona-familjen)

Tanken bakom katalytisk beläggning är att materialet absorberar energin hos en foton och bildar ett elektronhålpar. Elektronhålparet utlöser sedan en serie kemiska reaktioner där luftburet syre och vattenånga bildar reaktiva syreföreningar (ROS). ROS:erna oxiderar organiska föreningar och omvandlar dem till vatten och koldioxid.