Databas

Läs mer

Databas

Ordet nanoteknik används normalt om material, strukturer och funktioner som är mindre än hundra nanometer stora. Nanometer är en miljondels millimeter. En människas hårstrån är omkring 80 000 – 100 000 nanometer breda.
Nanopartiklar kan användas för att förbättra materialegenskaper genom bättre hållbarhet och renlighet. Nanomaterial används ofta inom teknik, energi, i medicin och kosmetika.

Produkter och tjänster

Med lösningar baserade på nanobeläggning kan vi minska antalet patogener och skadliga organiska föreningar och därmed förbättra hygienen på ytor.