FOTONIT® – ytor skyddade av ljus

Varje dag besöker vi utrymmen där ytor har vidrörts av tusentals händer före oss. På dessa ytor lever och frodas miljontals patogena virus, bakterier, jäst- och mögelsporer. 

Pandemier och epidemier har fått oss att inse vikten av god ythygien i kampen mot infektionssjukdomar. Därför har vi utvecklat en självdesinfekterande beläggningslösning som aktiveras av ljus och som håller ytorna säkra.

Fotonit fotokatalytiska beläggning, som aktiveras av vanligt rumsljus, arbetar outtröttligt dygnet runt med att bekämpa patogener på ytorna. Utan starka kemikalier förblir ytorna hygieniska hela tiden, även mellan rengöringsåtgärder.

Fördelar

Fotonit fotokatalytiska beläggning, som aktiveras av vanligt rumsljus, arbetar outtröttligt med att bekämpa virus och mikroorganismer på ytor och förhindrar därmed effektivt spridning av olika infektionssjukdomar.

 • Säkerställer god ythygien för att bekämpa infektionssjukdomar.
 • Minimerar riskerna när influensa och andra infektionssjukdomar återigen börjar spridas i samband med att människor återvänder till arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 • Säkra utrymmen och rena ytor förbättrar företagets och arbetsgivarens image.
 • Friskare personal är mer produktiv och kostnaderna för sjukfrånvaro minskar.
 • Ger besparingar: ingen djuprengöring eller starka kemikalier behövs.

Användning

Fotonit fotokatalytisk beläggning är lämplig för alla utrymmen med ett stort antal dagliga besökare. Beläggningen gör utrymmen och ytor säkrare för människor.

 • Simbassänger, gym och skridskobanor
 • Butiker, köpcentrum och restauranger
 • Museer, teatrar, biografer och bibliotek
 • Konserthus och evenemangscenter
 • Hotell, skid- och spa-anläggningar
 • Fordon och biluthyrningskontor
 • Lekplatser och nöjesparker
 • Terminaler, stationer och hamnar
 • Frisör- och skönhetssalonger
 • Vård- och omsorgsboenden och hälsocenter
 • Förskolor och skolor
 • Sjukhus, vårdcentraler och tandläkarkliniker
 • Kontors- och myndighetslokaler

Tjänster

Alla inomhusytor sprutas med vår Fotonit fotokatalytiska beläggning som

 • aktiveras inom 24 timmar efter applicering
 • är osynlig, flexibel och porös
 • är lämpad för alla ytmaterial
 • förbättrar inomhusluftens kvalitet
 • Årlig förnyande påsprutning rekommenderas.
 • Vår tjänst har tilldelats den finska nyckelflaggan som ett bevis på dess finska ursprung.

Våra kunder rekommenderar oss

Vi strävar efter att göra världen till en säkrare plats, yta för yta. Under åren har vi applicerat tusentals beläggningar i privata hem, kommersiella lokaler såsom butiker, köpcentrum och nöjesparker, samt offentliga utrymmen som skolor, sjukhus och vård- och omsorgsboenden. Läs mer om varför våra kunder har valt Nanoksi Fotonit fotokatalytiska beläggning.

Viola-koti (Viola-hemmet) – Beläggningslösningar slår norovirusepidemin

Viola-kotiyhdistys erbjuder tjänster för de äldre. Nanoksi kallades in för att bekämpa den kraftfulla årliga norovirusepidemin som drabbade både de boende och personalen. Nanoksi applicerade en smutsbeständig beläggning i poolavdelningen och dagcentrets tvättrum. Fotonit fotokatalytiska beläggning applicerades i dagcentrets toaletter för att förstöra alla mikroorganismer. De har inte haft återkommande norovirusepidemier sedan beläggningarna applicerades. Viola-kotiyhdistys gynnades på många sätt: personalen var sjuk mindre ofta och städningen blev lättare, vilket minskade olika kostnader. Ytorna förblev hygieniska utan speciell rengöring och starka kemikalier. De kunde skjuta upp sin planerade renovering.

Titta på videon om Viola-kotis kundupplevelse av Nanoksis beläggningslösningar

Telia – fotokatalytisk beläggning ökade säkerheten i Telias butiker

Syftet var att göra lokalerna säkrare för både kunder och anställda och därför behandlades ytor i alla Telias butiker med Fotonit fotokatalytiska beläggning som förstör mikroorganismer som hamnar på den. Endast ljus behövs för att hålla beläggningen ständigt självdesinfekterande. Förstärkt skydd behövdes på grund av covid-pandemin. Fotonit applicerades på t.ex. butiksexemplar, kortterminaler, könummersystem, bordsytor och kassasystem.

Så här fungerar fotokatalys

 1. Beläggningen aktiveras av ljus och luftburen vattenånga.
 2. Den aktiverade beläggningen bildar reaktiva syreföreningar.
 3. Syreföreningar är mycket kortlivade när de reagerar med mikroorganismer och lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er) på ytan.
 4. Mikroorganismerna och VOC:erna sönderdelas när syreföreningarna omvandlas till vatten och koldioxid.

Bevisad funktion

Funktionen av Fotonit fotokatalytiska beläggning har bekräftats i en studie utförd vid Tammerfors universitet. Fotokatalysen kan bland annat förstöra 98% av influensavirus på två timmar i vanligt rumsljus.

Vill du veta mer? Be om forskningsresultaten

Funktionen hos Fotonit fotokatalytiska beläggning kan testas med olika metoder för mätning av ythygien. ATP-metoden (adenosintrifosfat) är den vi använder mest.

ATP är en cellulär metabolit. ATP-mätningen beskriver mängden av organiskt smuts på en yta. Mätningen baseras på ATP-bioluminiscens som producerar ljus. Mätaren rapporterar mängden i relativa ljusenheter (RLU). Ju mindre mängd, desto mindre mängd organiskt smuts som finns det på ytan och blir en grogrund för mikrober och virus.

Är du intresserad av mätresultaten? Kontakta oss och be om mer information

Kontakta oss