Produkter & tjänster

Med hjälp av finsk know-how och nanoteknik gör vi världen till en säkrare plats, yta för yta. Som ett bevis på dess finska ursprung har vår tjänst tilldelats den finska nyckelflaggan.

Läs mer

Genom att skydda ytor säkerställer vi renlighet

Med hjälp av nanobeläggningslösningar kan vi förbättra ytors hygien genom att minimera förekomsten av patogener.

FOTONIT® – beröringssäkra ytor

Vi har utvecklat en självdesinfekterande beläggningslösning som gör utrymmen och vidrörda ytor säkrare. Epidemier och nuvarande pandemi fick oss att inse vikten av förbättrad ythygien i kampen mot infektionssjukdomar.

Den ljusaktiverade Fotonit fotokatalytiska beläggningen arbetar outtröttligt dygnet runt med att bekämpa patogener på ytorna. Utan starka kemikalier förblir de hygieniska även mellan rengöringsåtgärder.

Fotonit Air – betydligt renare luft

Inomhusluften kan kännas kvav och ge människor olika symtom. Orsaken till luftföroreningar inomhus måste identifieras. Fotonit Air är en lösning som ger dig extra tid att undersöka möjliga orsaker till dessa problem. Efter behandlingen kan du fortsätta arbeta i lokalerna medan undersökning pågår.

Kontakta oss