Instruktioner

För bästa resultat av FOTONIT®-beläggningen bör användning av desinfektionsmedel undvikas. Beläggningen håller ytorna antimikrobiella dygnet runt. Handdesinfektionsmedel ska inte användas på belagda ytor.

Hur fungerar FOTONIT®-beläggning?

Nanoksi Finlands FOTONIT® fotokatalytiska beläggning håller ytor fria från olika patogener. FOTONIT® fotokatalytisk beläggning håller ytor antimikrobiella och därför är det inte nödvändigt att använda andra desinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel ska inte användas på ytor på grund av de icke-flyktiga föreningar som ansamlas på ytorna och skapar ett substrat för mikroorganismer. I värsta fall kommer ljuset inte att nå FOTONIT®-beläggningen genom ansamlingen. Handdesinfektionsmedel ska endast användas på händerna.

Beläggningen aktiveras av det omgivande ljuset och förstör effektivt virus, bakterier och andra föroreningar på ytorna och i luften. Effektiviteten av FOTONIT®-beläggning på olika mikroorganismer har bevisats i ackrediterade laboratorier.