Vanligt förekommande frågor

FOTONIT®

Fotonit-beläggning kan användas på nästan alla ytor, såsom trä, sten, betong, marmor.
Ursprungligen har Tammerfors universitet forskat på själva tekniken i flera år. Vi har tagit fram tjänsten i samarbete med vårt avknoppningsföretag från universitetet, Plasmonics Oy
Vår nya generationens plasmoniska beläggningar kräver inte speciellt eller extra ljus för att aktiveras, det fungerar extremt effektivt i vanligt rumsljus. Hemligheten ligger i de optiska antennerna, små partiklar som tillsätts i titandioxiden och skapar så kallad plasmonresonans i nästan alla ljusets våglängder.
Om den kemiska reaktionen är fullständig kommer den att bilda vatten och koldioxid. Dessutom kan lättare kolväte bildas. Om det tyngre kolvätet bryts i mitten kommer två lättare kolväten att bildas. Alla ämnena är ofarliga. Människokroppen producerar samma fria syreradikaler i sin ämnesomsättning.
Vi samarbetar med ett antal finska universitet och ackrediterade forskningsinstitut för att säkerställa hög kvalitet på vårt arbete. Vi samarbetar med Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola, Metropolilab, SGS, Ecobio Oy, Eurovir, Eurofins Scientific, Sweco Oy och vårt dotterbolag Plasmonics Oy.
Ja. US Food and Drug Administration (FDA) har erkänt och godkänt säker användning av titandioxid till exempel i livsmedel, som ett färgämne i läkemedel och kosmetika, inklusive solkräm.
Vi följer alla förordningar och regler som fastställts av Europeiska unionen. Nanopartiklar kontrolleras, och de nanopartiklar som används i våra produkter regleras inte – de är inte skadliga och används i livsmedel.
Fotonit-beläggning aktiveras inom 24 till 48 timmar efter applicering, beroende på ljusmängden. Att ha lamporna tända påskyndar aktiveringen av beläggningen.
Beläggningen förstör virus mycket effektivt, upp till 99,99%. Processen är baserad på förbränning som eliminerar allt organiskt.
Ja. Virus har flera överföringsvägar och en av dem är genom vidröring av ytor. Studier har visat att till exempel corona-viruset kan vara livskraftigt i 24 timmar på kartong, 48 timmar på metall och upp till 72 timmar på plast. Norovirus, som är mycket smittsamt, sprids framför allt via smutsiga, förorenade ytor.
Effektiviteten av Fotonit fotokatalytiska beläggning har bevisats i forskning som utförts vid Tammerfors universitet. I den fotokatalytiska reaktionen förstördes 98% av influensavirus i vanligt rumsljus inom två timmar.
Vårt företag är helt finskt. Vår tjänst har tilldelats den finska nyckelflaggan som ett bevis på dess finska ursprung.