Användning av Fotonit®-beläggning

Läs mer

Användning av Fotonit®-beläggning

Vi har en dröm. En dröm om en lyckligare och friskare världsbefolkning. Med hjälp av finska innovationer baserade på nanoteknik gör vi lokaler säkrare genom att belägga ytorna i dem.

Vår FOTONIT® fotokatalytiska beläggningslösning ger kontinuerlig desinfektion genom att förstöra mikroorganismer när de hamnar på den belagda ytan. FOTONIT® är utvecklat i samarbete med olika finska universitet och ackrediterade forskningsinstitut. Så här fungerar det:

FOTONIT®-lösningen sprutas på ytorna. De små partiklarna, s.k. harvesters, i grundlösningen av titandioxid reagerar på normalt rumsljus och bildar en osynlig, skyddande och självdesinfekterande beläggning på ytan. Fenomenet kallas fotokatalys. Tester visar att hygiennivån inom bara några timmar efter applicering är jämförbar med den i en operationssal på ett sjukhus.

Till skillnad från traditionella desinfektionsmedel kan bakterier och virus inte utveckla resistens mot fotokatalys. Reaktionen som inträffar är förbränning.

Våra nanobeläggningslösningar kan användas på många olika platser: från sjukvården till offentliga utrymmen och resebranschen.

Lämpliga hygienåtgärder garanterar en säker miljö för dina kunder och din personal. Vår nanobeläggning ger trygghet och låter dina kunder och personal veta att du prioriterar deras säkerhet. Lösningen är giftfri, långvarig och miljövänlig. FOTONIT®-beläggning minskar rengöringskostnaderna då det inte finns något behov av starka kemikalier eller rengöringsmedel vid rengöring. Det kan också minska personalfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro. Nanobeläggning ökar också lokalernas livslängd och underlättar rengöringen. Ansvar är nyckeln i vårt arbete. Vår tjänst har tilldelats den finska nyckelflaggan som ett bevis för dess finska ursprung. Våra Nanoksi FOTONIT® dekaler är ett tecken på säkra ytor som är fria från mikroorganismer. Vi sätter vår dekal överallt där det är möjligt.