Terveelliset ja turvalliset tilat kuntalaisille?

Puhtaus ei ole meille enää itsestäänselvyys. Hyvinvointiamme varjostavat virukset ja bakteerit, joita levitämme tiedostamattamme läheisiimme ilmassa ja pintojen kautta. Mitä jos tilojen sisäilma ja pinnat olisivat turvallisia ja terveellisiä käyttäjilleen? Voisiko apua saada teknologian innovaatiosta ja käyttää puhtaanapitoon vähemmän lihasvoimaa? 

Uuden tartuntalain mukaan kaikkien asiakas- ja osallistujatilojen siivouksesta tulee huolehtia tehostetusti. Pintojen puhdistaminen tehostetusti on edellytys sille, että suurelle henkilömäärälle tarkoitetut tilat voidaan pitää auki ja fyysisiä kontakteja voidaan välttää. Näitä tiloja ovat muun muassa sisäliikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat (valtioneuvosto, 19.2.2021). Päiväkodit, koulut, työpaikat ja seniorien palvelutalot ovat tiloja, joissa vietämme ison osan arjestamme ja kohtaamme ihmisiä.  

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Turvattomuuden tunne johtuu usein ennustamattomuudesta – epävarmuudesta tulevaisuuden suhteen tai ihan päivittäisen arjen sujuvuudesta. Kohtaamisista ja arjen toiminnoista erilaisissa tiloissa. Jos kuntalaisten turvallisuutta voidaan lisätä, miksi emme tekisi sitä?

Arjen sankarit

Vuotuisia flunssa- ja noroviruskausia pyritään torjumaan tehostetulla siivouksella. Käytännössä tehostettu siivous tarkoittaa muun muassa tavallista useampia siivouskertoja viikossa sekä erilaisten puhdistusaineiden ja -menetelmien käyttämistä ja kosketuspintojen desinfioimista. Tehostettuun puhtaanapitoon voi kuitenkin saada helpotusta pintojen käsittelyllä. 

Korona-ajan työmyyriä ja sankareita ovat terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi puhtausalan ammattilaiset. Samaan aikaan kun itse arjen sankarit – puhtaanapidon ammattilaiset – ovat alttiita kaatua itse sairasvuoteelle potemaan tartuntatautia, tarve tehokkaalle siivoamiselle kasvaa.  Tämä on kierre, joka on mahdollista katkaista auttamalla siistijöitä työssään. On mahdollista vähentää sairaspoissaoloja ja pienentää altistumisriskiä ihan jokaisella työpaikalla ihan jokaisessa tehtävässä, pelkäämättä läheistemme sairastumista. Pandemian pitkittyminen nostaa huolta alan työntekijöiden jaksamisesta kuormittavissa olosuhteissa.

 Jos kuntalaisten ja työntekijöiden turvallisuutta voidaan lisätä, niin miksi emme tekisi sitä?

Enemmän teknologiaa, vähemmän lihasvoimaa

Poikkeusolojen aikana panostetaan yhteiskunnassamme siivoukseen kaikilla tasoilla erityisen paljon. Tämän tahtotilan ja panostuksen tulisi jatkua myös koronapandemian aikanaan hellittäessä.

Me olemme tottuneet siihen, että lapsemme voivat viettää päivänsä turvallisesti päiväkodeissa ja kouluissa. Aikuisina haluamme työpaikoilla edelleen kohdata kollegoita ja asiakkaita. Omaisina meidän tulisi voida luottaa, että vanhustemme turvallisuudesta huolehditaan hoivakodeissa tai sairaaloissa. Ja kun me vietämme aikaamme vapaa-ajan harrastuksissa, on meidän voitava luottaa siihen, että ympäristö ja tilat ovat turvallisia.   

Puhtauden laiminlyönnillä on kallis hinta. Jos virusten leviäminen ehkäistäisiin hyvällä hygienialla, vähenisivät työntekijöiden sairauspoissaolot, mikä hyödyttäisi myös työnantajia. Lasten vanhemmat ja heidän työnantajansa hyötyisivät, koska vanhemmat eivät enää olisi niin paljon poissa työpaikoiltaan lasten sairastaessa. Sairaspoissaolojen ja tehostetun puhtaanapidon määrän kerrannaisvaikutukset ovat suuret, taloudellisista vaikutuksista puhumattakaan. Puhtaanapitoa voidaan helpottaa suojaamalla tilat nanopinnoiteratkaisuilla, jotka vähentävät tehostetun siivouksen tarvetta ja suojaavat pintoja kiinteistöjen elinkaarta pidentäen. Nanoteknologiaan perustuva valokatalyysipinnoite tappaa yli 98 prosenttia yleisistä ja tutuista bakteereista ja viruksista, kuten korona- ja norovirukset sekä coli-, listeria- ja salmonellabakteerit. 

Me Nanoksilla tarjoamme ratkaisuja turvallisuuteen ja puhtaanapitoon. Helposti ja varsin edullisesti. Tiloihin, joissa ihmiset ovat. Jotta he voivat elää pelotta ja turvallisesti. Vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja ainutlaatuiseen teknologiseen kehittämiseen perustuvat ratkaisumme tarjoavat kunnille kustannussäästöjä ja kuntalaisille turvallisia tiloja. Autamme arjen työnsankareita helpottamalla lihasvoiman käyttöä – ilman jatkuvaa kiirettä.

Me luomme jotain uutta ja ainutlaatuista – teemme töitä huomisen hyväksi ja luomme turvallisuuden tunnetta meille ihmisille ja yhteiskunnalle, joka tässä ajanhetkessä on kokenut kovan kolauksen. Yhdessä voimme taistella viruksia ja bakteereja vastaan – jotta huominen on meille kaikille turvallisempi. 

Mervi Mikkola

#pintojenturvaaja

Kirjoittaja Mervi Mikkola on aloittanut vuoden alussa kasvunrakentajana Nanoksi Finland Oy:llä. Mervin tehtävänä on auttaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä rakentamaan entistä turvallisempaa ja terveellisempää huomista lapsille ja nuorille, työikäisille ja senioreille – tila kerrallaan. Mervillä on pitkä kokemus kuntakentältä puhtaanapidon ja ruokapalvelun maailmasta.