Nanoteknik för att stödja produktion i industrin

Hygien är avgörande i industriella produktionsanläggningar. Anläggningar och ytor kan vara sårbara för mikrobiell tillväxt och effektiva åtgärder krävs för att förhindra risken för spridning av bakterier. På grund av dessa ökade hygienkrav är renlighet ett ämne som ingen kan ignorera.

När distansarbete inte är ett alternativ

Arbetare vid produktionslinjer har ingen möjlighet att arbeta på distans. Det finns ett stort antal arbetare på arbetsplatser inom industrin vars hälsa och säkerhet måste garanteras. Mänskliga kontakter uppstår ständigt, till exempel i fikarum där sjukdomar kan spridas. Med vår antimikrobiella FOTONIT®-beläggning kan vi göra fikarum på industriella arbetsplatser säkrare.

Vi skyddar ytor och håller industrin igång.