FOTONIT® beläggning i sjukvården

Patienter i vårdinrättningar och sjukhus har försvagad immunitet. Betydelsen av renlighet är en allmän kunskap inom vården. Att upprätthålla nödvändig hygien kan öka patientsäkerheten avsevärt. Nanoksis FOTONIT®-beläggning är ett viktigt inslag i den övergripande säkerheten och är till stor hjälp i de hygienansvarigas arbete. Vårdinrättningar var våra första kunder när vi först utvecklade vår fotokatalytiska beläggning 2018. I början av vårt företags historia applicerades det mesta av våra beläggningar på sjukhus, omsorgsboenden och i renrum.