FOTONIT®-beläggning för bättre luftkvalitet

Dålig kvalitet på inomhusluft kan leda till ett flertal olika symtom hos människor. Även i skolbyggnader uppstår dålig luft, de är inget undantag. Problem med inomhusluften kan leda till bestående hälsoproblem, och även de minsta problemen kan medföra koncentrationssvårigheter och minskad livskvalitet. Dessa är typiska miljöproblem och är vanliga i både gamla och nya byggnader. Ytorna i lokalerna kan ge idealiska förhållanden för tillväxt av mikroorganismer, mögel- och jästsporer och ha en skadlig inverkan på inomhusluften. Långvarig utsättning för partiklar medför allvarliga hälsorisker.

Väsentligt renare inomhusluft med nanobeläggning

Fotonit Air, som hjälper oss att rengöra luften på ett säkert och effektivt sätt, är baserad på FOTONIT® fotokatalytiska beläggningslösning. Denna beläggning reagerar även på synligt ljus och förstör molekyler, allergener och luftburna föroreningar som orsakar obehaglig lukt i luften och på ytor. Vi har använt vår lösning för att skydda luftkvaliteten i ett antal utbildningsinstitutioner. Luften som cirkulerar i rum där väggar och tak har behandlats med beläggningen, är märkbart renare. Vår lösning ger verksamheter mer tid att undersöka sina problem med inomhusluften och gör att arbetet i lokalerna kan fortsätta tills undersökningarna är klara. Klicka här för att läsa mer om vår Fotonit Air-lösning för inomhusluft.

Fotonit Air hjälpte Karleby Stadsteater att hantera en utmanande situation med inomhusluften

Karleby Stadsteater stod inför allvarliga problem med inomhusluften, som orsakade obehagliga symtom hos personalen. Teaterledningen var tvungen att överväga om det var lämpligt att låta personalen fortsätta arbeta i lokalerna. Men avbrott i verksamheten skulle ha gett konsekvenser för teaterns spelrepertoar under resten av året.

– Tack vare Fotonit Airs beläggningslösning har vi kunnat återvända till lokalerna och fortsätta med repetitioner och föreställningar.

Vi är mycket nöjda med hur snabbt behandlingen kunde genomföras. Det har varit till stor hjälp för oss – verkligen en livräddare, säger Juha Luukkonen, teaterchef på Karleby Stadsteater. Fotonit Air-lösningen gör det möjligt att fortsätta arbeta i lokalerna medan strukturella problem undersöks. Hybridmodellen kombinerar våra smutsavstötande och antimikrobiella FOTONIT®-beläggningar i samma lokaler.

Vi förbättrar luftkvaliteten. Du oroar dig mindre.