Toyota x Nanoksi

Suomalainen Fotonit® teknologia tukee Toyotan vastuullisuustyötä

Kestävä kehitys ja kestävä työympäristö ovat Toyotan arvojen keskiössä. Toyota Material Handling Finland on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja, joka yhdistää kestävän kehityksen toimintaansa. Tiloissa on hyödynnetty laajasti suomalaista antimikrobista Fotonit® teknologiaa.

“Ratkaisun avulla voimme lisätä asiakkaiden turvallisuutta lyhytaikaisen vuokrakoneiden käytössä. Meidän toimintamme ytimessä on se, että työturvallisuudesta ja tilojen terveellisyydestä huolehditaan tarkkaan ja kestävällä tavalla. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat todella tärkeitä ja keskeisiä osia Toyotan arvoja. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kestävät ratkaisut toiminnassamme, tilanteessa kuin tilanteessa”, kertoo Myyntijohtaja Jukka Heinonen.

Käsittelyn helppous ja pitkäaikainen kesto olivat erittäin tärkeitä elementtejä palvelun valintaa tehdessä. Asiakkaan tilaamana kone käy Toyotalla välihuollossa ja nyt Fotonit® käsittelyn myötä huoltotyö voidaan tehdä tehokkaammin ja kestävämmin. Suoja on näin parempi. 

“Kiinnitämme tarkkaan huomiota lyhytaikaisessa vuokrakäytössä olevien koneiden hygieenisyyteen. Emme olleet löytäneet aikaisemmin ratkaisua, jolla tämän voisi hoitaa yhtä helposti ja varmasti. Käsittelyä on käytetty myös asiakaspisteillä, jolloin voimme tarjota paremman suojan tautien leviämistä vastaan. Näin tartuntoja saadaan rajattua, jopa eliminoitua”, jatkaa Heinonen.

Asiakkaat arvostavat tällaista huomiointia, joka parantaa asiakaskokemuksen laatua. Tämä on asiakkaalle kokonaisvaltainen ratkaisu. Suoja tuo lisäturvaa ja laajentaa palvelupakettia. Palaute on ollut pelkästään positiivista. Palvelun kautta huomioidaan asiakkaan hygienia ja turvallisuus, joka on ratkaisun suurin hyöty. Tiloissa voidaan rajata infektioiden ja virusten leviämistä. 

Tästä on asiakkaalle ainoastaan positiivinen hyöty. Olemme keskustelleet palvelun tarjoamisesta osana palvelukokemusta myös jatkossa. 

“Fotonit® käsittely tukee vahvasti meidän vastuullisuustyötämme. Ratkaisu tuottaa paljon kestävämmällä tavalla vaihtoehdon tehostettuun laitehuoltoon.” 

Laske paljonko organisaationne voisi säästää sairauspoissaolokuluissa

Tutkimukset ovat osoittaneet pintahygienian parantumisen vähentävän infektioista aiheutuvia sairaspoissaoloja jopa yli 50 %. Sen lisäksi sairauspoissaolojaksot ovat lyhentyneet. Laskurillamme selvität helposti, mitä Fotonit®-valokatalyysipinnoitus teidän tiloissanne maksaisi, ja millaisia säästöjä voisitte sairauspoissaoloissa saada.